جایخی طرح قلب

جایخی قلب
در چهار طرح
تعداد در کارتون: 60عدد
تعداد در کانتینر 40فوت: 720کارتن

© کپی رایت - شرکت تهران پلاستیک تابا (تاپکو) Icon