فلاسک‌های تاپکو در سایزها و انواع مختلف با قابلیت نگهداری ۱۲ ساعت آب گرم و ۲۴ ساعت آب سرد