سری هنر محصول دستباف خانم‌های سرپرست خانوار است که مجموعه‌ای زیبا برای خانه و آشپزخانه ایجاد نموده است